Vad betyder devalvering?

Devalvering innebär att man skriver ner värdet på landets valuta i relation till andra valutor. Detta görs genom att växelkursen sänks, och en förutsättning för att det ska kunna genomföras är att landet tillämpar en fast växelkurs.

Syftet med en devalvering är vanligtvis att förbättra landets bytesbalans, vilket är nettot av landets affärer med utlandet. Den vanliga effekten av devalvering är att exporten gynnas (kostar mindre för andra länder att köpa därifrån), och att importen missgynnas (blir dyrare att köpa från andra länder). Detta beror alltså på att priset på valutan sjunker.

En devalvering kan alltså bidra till att (på kort sikt) få igång den inhemska ekonomin. Det gör dock också att importerade varor blir dyrare vilket påverkar negativt och det kan i sin tur leda till att inflationen riskerar att öka. Tittar man i ett längre perspektiv kan devalvering leda till att arbetarna får betydligt sämre betalt än de i grannlandet, där valutan nu (relativt sett) är värd mer.

Motsatsen till devalvering kallas för revalvering, vilket innebär att man ökar värdet på valutan.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad innebär fast växelkurs och rörlig växelkurs?

Det är viktigt att ha koll på skillnaden mellan dessa två, och därför ska vi nu kortfattat gå igenom vad dessa betyder.

Fast växelkurs innebär att valutan är fixerad mot en annan värdemätare (t.ex. andra länders valutor eller guld). Och rörlig växelkurs innebär att valutan rör sig fritt och bestäms av marknaden (kallas ibland för flytande växelkurs).

Inte detsamma som depreciering

Det händer ibland att devalvering och depreciering blandas ihop, men de betyder faktiskt två olika saker.

Precis som vi har gått igenom innebär devalvering en minskning av valutans värde vid en fast växelkurs. Medan depreciering innebär att valutans värde minskar när man har en rörlig växelkurs. Och en depreciering går dessutom inte att styra.

Den svenska kronan har devalverats tidigare

Sverige devalverade den svenska kronan flera gånger under 1970-talet och tidigt 1980-tal. Detta ledde till att den svenska exporten fick en kortsiktig stimulans, men på lite längre sikt gav det stora negativa konsekvenser enligt kritikerna.

Kritikerna menade på att industrin förlorade incitament till fortsatt produktutveckling, och att lönebildningen försämrades. Det slutade med att Sverige år 1992 gick över till en fast växelkurs istället.

Devalvering på engelska

Devaluation

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.