Vad är ett depåbevis?

Ett depåbevis är ett värdepapper som motsvarar en aktie i ett aktiebolag, men rent formellt är det alltså inte en aktie. Du får dock ta del av samma kursutveckling (avkastning), och vanligtvis har du samma rösträtt på årsstämman och rätt att ta del av eventuell utdelning.

Utländska aktier som är börsnoterade på Stockholmsbörsen är det via ett svenskt depåbevis (SDB). Detta underlättar för investerare i Sverige att köpa aktien då hela processen blir både enklare och billigare än att köpa den riktiga aktien utomlands.

På engelska kallas depåbevis för depositary receipt. Och det förekommer även andra benämningar, såsom ADR (American Depository Receipts) och GDR (Global Depository Receipts). Den stora fördelen med en GDR är att aktien kan handlas på ett flertal olika utländska börser genom att internationella banker med lokal närvaro ger ut en GDR.

Finns det några risker?

Det finns egentligen inga större risker att äga depåbevis jämfört med aktier.

Men man bör vara medveten om att det finns både en emittentrisk och en valutarisk.

Emittentrisk innebär att utgivaren (emittenten) kan hamna på obestånd (t.ex. konkurs) och då kan det hända att depåbeviset förlorar sitt värde. Risken för detta är i de flesta fall relativt liten, men det kan ändå vara värt att nämna.

Valutarisk innebär att din avkastning och utvecklingen för depåbeviset påverkas av valutarörelser. Köper du en ADR (amerikanskt depåbevis) har du därmed en valutarisk mot dollarn, vilket kan både öka och sänka din avkastning på investeringen.

Depåbevis på engelska

Depositary receipt


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.