Vad är defensiva bolag?

Defensiva bolag är bolag som inte påverkas av konjunkturen lika mycket som exempelvis cykliska bolag.

Bolag som är defensiva karaktäriseras av en relativt stabil omsättning och resultat över hela konjunkturcykeln. Deras produkter och/eller tjänster har helt enkelt ungefär samma efterfrågan oavsett var vi är i konjunkturen. Välskötta bolag av den här typen har vanligtvis en långsiktigt stabil tillväxt – de växer kanske inte så mycket ett enskilt år, men över tid utvecklas de väl i en positiv riktning.

Några exempel på defensiva bolag är livsmedels- och läkemedelsbolag. Vi behöver fortfarande äta mat trots att det är lågkonjunktur, och är man sjuk och behöver vård är man fortfarande tvungen att köpa medicin och så vidare, även om det är dåliga tider i ekonomin.

Bolag med defensiv inriktning har normalt sett en aktie med låg volatilitet, just eftersom den underliggande verksamheten som sagt är relativt stabil. Detta innebär att aktiekursen inte svänger så mycket upp och ner, vilket vissa investerare tycker är skönt då de inte behöver oroa sig för stora rörelser i priset.

Hur utvecklas defensiva bolag vid börsuppgång?

När det är goda tider och aktiemarknaden stiger så tenderar defensiva bolag som grupp att stiga, men med måtta. De stiger generellt sett mindre vid börsuppgång jämfört med cykliska bolag.

Uppgången är med andra ord lite mer kontrollerad i dessa bolag, men å andra sidan är de lite mer förutsägbara på längre sikt vilket många investerare gillar.

Hur utvecklas de vid vid börsnedgång?

När det är dåliga tider och aktiemarknaden går ner så tenderar defensiva bolag som grupp att gå ner, men med måtta. De faller generellt sett mindre vid börsnedgång jämfört med cykliska bolag.

De kan därför passa bra för investeraren som vill bygga ihop en aktieportfölj som inte har så mycket risk i sig. Äger man kvalitativa bolag som har en defensiv verksamhet  kan man undvika de största fallgroparna på aktiemarknaden.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.