Vad är dark pools?

Dark pools är olika privata nätverk där institutionella investerare (t.ex. fond- eller pensionsbolag) kan handla med stora aktievolymer. Detta är nätverk som inte är tillgängliga för den allmänna marknaden, och det kan ibland benämnas som mörka pooler av likviditet och mörk likviditet.

Fenomenet dark pools uppstod i slutet på 1980-talet och numera finns det en mängd olika. Vad alla dessa olika nätverk har gemensamt är att de helt saknar transparens och insyn. Detta är en av anledningarna till varför de ofta framställs som något dåligt av investerare och media.

Dark pools är inget man som en vanligt privatinvesterare har möjlighet att komma åt. De är helt enkelt bara tillgängliga för de riktigt stora institutionella investerarna som har mycket kapital att placera.

Varför används dark pools?

De saknar som sagt transparens och insyn, men dessa privata nätverk har faktiskt ett syfte.

En av de största fördelarna med dark pools är att institutionella investerare kan köpa och sälja stora volymer med aktier, utan att påverka priset på den vanliga marknaden. När man handlar stora aktievolymer kan det ha en påverkan på priset (såväl positivt som negativt), och detta vill man alltså undvika genom att använda dark pools.

De har även fördelar när det gäller pris och kostnader för handel, vilket är särskilt fördelaktigt när man handlar med stora volymer. Och på tal om stora volymer, vill man exempelvis sälja många aktier kan det vara lättare att hitta en köpare via dark pools eftersom det är ett forum för stora institutionella investerare som har möjlighet att köpa stora mängder.

Värt att notera är dock att det inte finns något orderdjup (orderbok) i dessa nätverk eftersom det inte finns några krav på att investerarna behöver göra sin avsikt publik innan transaktionen har gått igenom. Dessutom finns det inga garantier att transaktionen genomfördes till det bästa möjliga priset, eftersom det inte finns någon transparens eller insyn.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.