Vad är cykliska bolag?

Cykliska bolag är bolag som påverkas av konjunkturen i relativt hög grad (såväl uppåt som nedåt), till skillnad från defensiva bolag.

Bolag som cykliska karaktäriseras av en verksamhet vars efterfrågan kan svänga uppåt och nedåt en hel del under konjunkturcykeln – vilket gör att både omsättning och vinst kan ha stora variationer mellan olika år.

Deras produkter och/eller tjänster har helt enkelt en varierande efterfrågan beroende på var någonstans vi är i konjunkturen. De kan växa väldigt mycket ett eller några enstaka år, samtidigt som de något år senare kan uppleva en (kraftig) negativ tillväxt i verksamhetens utveckling.

Några exempel på bolag vars verksamheter kan klassas som cykliska är verkstads-, stål-, och skogsbolag. Dessa kan ha en väldigt stark och bra utveckling när ekonomin växer och vi är mitt i en högkonjunktur. Men när det blir sämre tider och konsumtionen faller kan de å andra sidan få en väldigt svag och dålig utveckling.

Dessa bolag har normalt sett en aktie med hög volatilitet, just eftersom den underliggande verksamheten som sagt kan uppleva en del variationer i efterfrågan. Detta innebär att aktiekursen kan svänga mycket uppåt och nedåt. Vissa investerare ogillar hög volatilitet, medan andra gillar det, så det är en smaksak helt enkelt.

Hur utvecklas cykliska bolag vid börsuppgång?

När det är goda tider och aktiemarknaden stiger så tenderar cykliska bolag som grupp att stiga relativt mycket. De stiger generellt sett mer vid börsuppgång jämfört med defensiva bolag.

Uppgången har en viss tendens att spåra ur hos den här typen av bolag. De kan helt enkelt stiga (orimligt) mycket om marknaden bedömer att efterfrågan kommer öka kraftigt, som en effekt av bättre konjunktur.

Hur utvecklas de vid börsnedgång?

När det är dåliga tider och aktiemarknaden går ner så tenderar cykliska bolag som grupp att gå ner relativt mycket. De faller generellt sett mer vid börsnedgång jämfört med defensiva bolag.

Nedgången har även den en viss tendens att spåra ur hos den här typen av bolag. Det är fullt rimligt att cykliska bolag, vars verksamhet påverkas av konjunkturen faller mycket, men nedgången kan bli för stor även för dessa. Här finns det därmed bra lägen att göra bra långsiktiga investeringar (när de har fallit alldeles för mycket).


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.