Vad betyder circuit breaker?

En circuit breaker (även kallat trading curb) är ett system som börser kan använda sig av för att automatiskt stoppa handeln. Det kan uppstå handelsstopp av olika anledningar överlag, men när det gäller en circuit breaker så beror det på kraftiga kursrörelser.

Detta system infördes efter kraschen som senare blev känd som Black Monday år 1987. New York Stock Exchange (NYSE) insåg då att de behövde ett system för att stoppa handeln vid alltför stora kurssvängningar. Tanken var helt enkelt att minska risken för att stora krascher inträffar igen.

Hur fungerar en circuit breaker?

En circuit breaker stoppar helt enkelt handeln om det uppstår kraftiga kurssvängningar (både uppåt och nedåt).

Hur länge detta handelsstopp pågår kan variera mellan olika situationer. Men det kan röra sig om allt från någon timme till resten av dagen. Och ibland längre än så, tills det har kommit ut mer information till marknaden om vad rörelsen berodde på.

När handeln är stoppad kan investerare tänka igenom vad de vill göra utan att känna samma stress som om handeln fortfarande pågick.

När har det använts?

Den amerikanska börsen stängdes vid ett tillfälle år 1997 av en circuit breaker, och sedan dess har systemet förbättras och utvecklas för att kunna göra bättre bedömningar om när handeln bör stoppas.

I den krasch som uppstod i samband med utbrottet av coronaviruset handelsstoppades de amerikanska börserna eftersom de hade så kraftiga rörelser, både uppåt och nedåt.

Det förekommer även att enskilda aktier handelsstoppas under olika tidsperioder och på grund av olika anledningar.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.