Vad är Chowder Rule?

Chowder Rule är ett bra verktyg för att hitta aktier med bra utdelning (vilket är en andel av bolagets vinst som delas ut till aktieägarna).

Detta är väldigt användbart om du har utdelningsinvestering som investeringsstrategi, eller funderar på att börja använda den. Du kan då med hjälp av Chowder Rule göra en bra bedömning kring bolagets utdelning och om det är något som du eventuellt bör investera i.

Aktiens utdelning kan ha en stor betydelse för vilken avkastning du får på riktigt lång sikt, och därför är det viktigt att ta hänsyn till detta när du investerar. Är du aktieägare i ett bolag som väljer att dela ut pengar så får du alltså en utdelning.

När man sätter utdelningen i relation till aktiekursen kallas det för direktavkastning, och det anges alltid i procent. En utdelning på 5 kronor per aktie när aktiekursen är 100 kronor ger alltså en direktavkastning på 5 procent.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad visar Chowder Rule?

Genom att använda Chowder Rule kan du lite lättare avgöra om en aktie är fördelaktig att köpa sett till vilken utdelning bolaget ger. Och då gäller det inte enbart den aktuella utdelningen, utan även den framtida förväntade utdelningen.

Bolagets utdelningsnivå är i många fall starkt kopplad till hur verksamheten utvecklas. Därför kan Chowder Rule underlätta när det gäller att få fram bolag med bra förutsättningar att dela ut pengar till sina aktieägare.

Vilka fördelar och nackdelar har denna regel?

Det finns såklart både för- och nackdelar med Chowders regel.

Fördelarna är att den kan peka ut bra utdelningsaktier där det kan finnas mycket potential för bra avkastning och utdelning. Det är dessutom ett bra komplement till din totala analys av bolaget.

Nackdelarna är att regeln enbart tar hänsyn till utdelningen. Det ger kort sagt ingen bra helhetsbild av bolaget och dess verksamhet, och Chowder Rule behöver därför användas tillsammans med andra nyckeltal och parametrar för att avgöra om det är en bra investering eller inte.

När passar det bäst att använda Chowder Rule?

Ett bra tillfälle att använda Chowder Rule är när du har gått igenom ett antal olika potentiella investeringar och letat fram några bolag som är extra intressanta och som är värda att undersöka lite mer.

Genom att använda dig av Chowders regel kan du av peka ut ett fåtal utdelningsaktier som sticker ut extra mycket från de andra. Du kan då välja att göra en närmre analys av dessa för att se om de är något du ska investera i eller inte.

Du kan alltså inte använda dig av regeln för att hitta den perfekta utdelningsaktien från början till slut. Men det är ett bra verktyg att använda som ett enskilt steg i den processen. Det är viktigt att du bildar dig en helhetsuppfattning, genom fundamental analys, om ett bolag innan du investerar – så att du inte förlitar dig på enbart ett eller ett fåtal nyckeltal.

Hur beräknas det och vad är en bra nivå?

Det finns två olika sätt att beräkna Chowders regel på och de anger vilken nivå som är bra för respektive sätt.

Nr 1 – Är aktiens direktavkastning högre än 3 procent: den 5-åriga genomsnittliga utdelningstillväxten (i procent) + den nuvarande direktavkastningen ska vara högre än 12 procent.

Nr 2 – Är aktiens direktavkastning lägre än 3 procent: den 5-åriga genomsnittliga utdelningstillväxten (i procent) + den nuvarande direktavkastningen ska vara högre än 15 procent.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Konkreta exempel på beräkning

Vi ska nu gå igenom tre olika exempel på beräkning av Chowder Rule så att du får se hur man kan använda det.

Exempel 1

Direktavkastning: 3,5%
Utdelningstillväxt: 14%

Chowders regel: Minst 12% eftersom direktavkastningen är högre än 3%
Resultat: 17,5% – dvs det är ett bra resultat enligt denna regel.

Exempel 2

Direktavkastning: 1 %
Utdelningstillväxt: 17 %

Chowders regel: Minst 15% eftersom direktavkastningen är lägre än 3%
Resultat: 18% – dvs det är ett bra resultat enligt denna regel.

Exempel 3

Direktavkastning: 5%
Utdelningstillväxt: 3%

Chowders regel: Minst 12% eftersom direktavkastningen är högre än 3%
Resultat: 8% – dvs det är ett dåligt resultat enligt denna regel.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.