Vad är en bull market?

En bull market innebär att trenden på marknaden är positiv (aktiemarknaden går upp) och att investerarna är optimistiska inför framtiden. Aktiekurserna stiger och de flesta tycks tjäna pengar på aktier.

Man brukar vanligtvis säga att det är en bull market om marknaden har stigit över 20 procent, och gärna utsträckt över en period av minst två månader. Det förekommer att man använder begreppet ”hausse” under en bull market.

Den svenska översättningen på begreppet är kort och gott ”tjurmarknad”. Namnet bull eller tjur kommer från att tjuren stångar sina horn uppåt, vilket då kan symbolisera en positiv och stigande trend på marknaden.

Tjurmarknader kan alltså definieras som en period av stigande priser med omfattande optimism bland investerarna. Begreppet används ofta när man pratar om aktiemarknaden, men även andra typer av tillgångar (såsom fastigheter, råvaror, eller valutor) kan ha tjurmarknader också.

bull market

Vad kännetecknar en bull market?

Det finns ett par saker som är tydliga i en bull market eller tjurmarknad.

Tjurmarknader kännetecknas av utbredd optimism och tilltro till marknaden. Positiva nyheter fortsätter att driva aktiekurserna uppåt, medan negativa nyheter snabbt glöms bort.

Det finns en stark efterfrågan på aktier, medan tillgången inte är lika stark. Detta beror på att det är många som vill köpa eftersom priserna ser ut att fortsätta stiga. Medan det är få som vill sälja, just eftersom priserna ser ut att stiga. Detta resulterar i att aktiekurserna stiger.

En bull market sker vanligtvis under tidsperiod när ekonomin är stark eller återhämtande. Det tenderar också att vara en bra BNP-tillväxt samtidigt som arbetslösheten i ekonomin minskar, samtidigt som företagen tjänar mer pengar.

Antalet börsnoteringar (IPO), alltså bolag som vill notera sina aktier på börsen, tenderar att öka och vara på relativt höga nivåer. Det beror på att när vi befinner oss i en bull market brukar bolagen värderas högre, vilket är gynnsamt för de som börsnoterar ett bolag eftersom de får mer betalt.

Vad är motsatsen till en bull market?

Motsatsen till bull market är bear market, som alltså används för att beskriva en fallande och negativ marknad.