Vad är bruttoredovisning?

Bruttoredovisning (även kallat bruttoredovisningsprincipen) innebär att man inte får kvitta tillgångar mot skulder, eller intäkter mot kostnader. De ska helt enkelt redovisas separat och får inte slås ihop med varandra (dvs. man får inte enbart redovisa mellanskillnaden).

Detta är en av de grundläggande principerna i årsredovisningslagen (ÅRL) och måste därmed följas när företaget sammanställer sin årsredovisning. Principen säger alltså att posterna i företagets resultaträkning och balansräkning ska redovisas brutto.

Motsatsen till bruttoredovisning är nettoredovisning, och där är det tillåtet att endast redovisa mellanskillnaden (dvs. kvitta tillgångar mot skulder, och intäkter mot kostnader).

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Det går att avvika från bruttoredovisning

I vissa undantagsfall är det tillåtet att avvika från att använda bruttoredovisning.

Men för att detta ska vara tillåtet krävs det att två krav är uppfyllda:

  1. Det måste finnas en anledning till avvikelsen
  2. Den här avvikelsen måste leta till att årsredovisningen bättre uppfyller kraven på överskådlighet, rättvisande bild, och god redovisningssed

Hur ser det ut i lagtexten?

I årsredovisningslagen 2 kap. 4 § första stycket, punkt 6, står det följande: ”Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas: 6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.”

Andra principer inom bokföring och redovisning

Bruttoredovisning är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.