Vad visar bruttomarginal?

Bolagets bruttomarginal visar hur stor del av omsättningen som är kvar efter att kostnader för verksamheten (t.ex. varu- och materialinköp) dragits bort.

Nyckeltalet är mest användbart för handels-, tillverknings-, och andra typer av industriföretag som säljer varor och andra produkter. Detta till skillnad från exempelvis ett konsultbolag som säljer tjänster.

Marginalen anges i procent – och ju högre desto bättre.

Bruttomarginalen visar alltså hur mycket av varje intjänad krona som bolaget får behålla efter att vi dragit bort alla direkta kostnader kopplat till produktionen av de produkter eller tjänster som bolaget har sålt.

Vi rekommenderar att du jämför bolagets bruttomarginal med marginalen i andra bolag inom samma bransch för att få en bättre uppfattning om det är en bra eller dålig nivå. Ta även en titt på hur marginalen har utvecklats historiskt och försök bedöm om den nuvarande nivån är långsiktigt hållbar eller inte.

Din analys av olika bolag bör även kompletteras med att använda vinstmarginal och rörelsemarginal för att få en ännu bättre uppfattning om hur lönsamt bolaget är.

Lästips:
Stor guide: aktier för nybörjare
Köpa aktier – hur gör man för att handla aktier?

Räkna ut bruttomarginal

Bruttomarginalen räknas ut genom att dela bruttoresultatet med omsättningen.

Bruttoresultatet räknas ut genom följande formel: bruttoresultat = omsättning – kostnad för sålda varor.

Bruttomarginal = bruttoresultat / omsättning

Exempel
Omsättning: 1 000 tkr
Kostnader för sålda varor och tjänster: 750 tkr
Bruttoresultat: 250 tkr

Bruttomarginal: 250 / 1 000 = 0,25 = 25 %
Bolaget har en bruttomarginal på 25 procent.

Detta innebär att de får ”behålla” 25% av intäkterna (25 öre per varje intjänad krona). Pengarna som blir kvar används sedan för att betala andra kostnader i bolaget. Det kan t.ex. vara andra generella utgifter, försäljningsutgifter, ränteutgifter, och utdelning.

Bruttomarginal på engelska

Gross margin


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.