Vad var Bretton Woods-systemet?

Bretton Woods-systemet var ett internationellt valutasystem som skapades efter att 44 av de allierade staterna sammanstrålade i Bretton Wood (en liten stad i New Hampshire i USA) i juli 1944 under slutet av andra världskriget.

Hela syftet med detta system var väldigt gott. Tanken var att samarbeta för att kunna utforma ett ekonomiskt system som skulle göra allt bättre. Världens ekonomi skulle stabiliseras och därmed skulle de olika ländernas finanser även förbättras.

Målet var kort sagt att förhindra arbetslöshet, olika spekulationer, börskrascher, och handelskrig – alltså det som varit vanligt förekommande efter första världskriget.

Bretton Woods-systemet varade mellan åren 1944-1971, men upphörde formellt 1973. De berörda länderna var även medlemsländer i Internationella valutafonden (IMF). Och den startade för övrigt strax efter mötet i Bretton Wood och som en följd av detta.

Sverige var neutralt under kriget och anslöt sig först 1951 till systemet. På engelska kallas systemet för Bretton Woods system of monetary management.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Hur uppstod systemet?

Tiden efter första världskriget, speciellt under 1930-talet, så hände det mycket på de finansiella marknaderna. Man hade sett stora upp och nedgångar i ländernas finanser, och samtidigt som vissa människor blev rika (till och med under börskrascher) så rådde det svåra tider med hög arbetslöshet.

Länder manipulerade sina valutor lite som de ville. Detta ledde senare till kaos, med devalveringar, handelskrig, och gränsstrider – och detta ledde slutligen fram till andra världskriget.

I slutet av andra världskriget insåg man att det vore klokt att försöka förhindra att något liknande skulle hända igen. Och det var alltså därför 44 av de allierade staterna träffades i Bretton Woods för att tillsammans rätta till problemen och förhindra framtida kaos.

Bretton Woods-systemet

Vad innebar Bretton Woods-systemet?

Bretton Woods-systemet var ett internationellt valutasystem som byggde på fasta växelkurser.

Man ville försöka sätta stopp för att pengar flödar fritt mellan olika länder så som de gjort tidigare, och detta skulle då förhindra handelskrig och underminering av demokratier. Tanken var att det i sin tur skulle göra att de respektive länderna skulle tvingas hålla sin ekonomi stabil och väl fungerande. Visionen man hade var att fred och välstånd skulle sprida sig över hela världen, och att det inte skulle vara möjligt att kriga på grund av pengar.

Hur fungerade Bretton Woods-systemet?

Innan första världskriget hade guldet agerat som måttstock. Och de olika ländernas valutor baserade på den mängd som de hade tillgängligt. Men eftersom USA var det land som hade överlägset mest guld ville man nu basera valutorna på något annat.

John Maynard Keynes, en brittisk representant, föreslog att man skulle skapa en ny internationell valuta, som alla valutor skulle baseras på. Detta tyckte dock inte den amerikanske representanten Dexter White var någon bra idé. Dollarn var trots allt världens dominerande valuta, och han ville inte att den skulle förlora sin förstaplats.

White fick sin vilja igenom, och det slutade med att alla andra länders valutor skulle hängas upp på dollarn. Och dollarn värderades i sin tur efter guldet, och man bestämde att 30 gram guld skulle kosta 35 dollar.

De bestämde även att inget land fick förändra värdet på sin valuta utan att först fråga Internationella valutafonden. Detta skulle i sin tur förhindra att länderna manipulerade sina valutor och satte igång handelskrig.

Vad orsakade att systemet upphörde?

USA meddelande år 1971 att de inte längre tänkte garantera att dollarn hade ett fast guldvärde, och redan några år tidigare (1968) hade de låtit dollarns växelkurs flyta fritt.

En viktig och avgörande orsak till detta beslut var Vietnamkriget som hade dragit med sig enormt stora kostnader. Inflationen hade dessutom blivit hög, och många ville sälja dollar medan ingen ville köpa.

Detta ledde till att det stod fritt fram för andra länder att ändra värdet på sina valutor. Inflationen varierade mellan de olika länderna, och kollapsen av systemet var ett faktum. Bretton Woods-systemet upphörde rent formellt år 1973.

För Sveriges del innebar detta att lönerna började öka kraftigt. Den fasta växelkursen hade haft en stabil inverkan på ekonomin, men utan Bretton Woods-systemet minskade Sveriges konkurrenskraft, och ekonomin blev mer osäker.

Tanken med Bretton Woods-systemet var som sagt ett gott försök att få världen lite mer stabil, och att det inte lyckades berodde mycket på att systemet var beroende av dollarn. Kanske hade det sett annorlunda ut om John Maynard Keynes hade fått som han ville och fått igenom en internationell valuta. Men detta är såklart bara spekulationer, och kanske hade utgången ändå blivit ungefär densamma trots det.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.