Vad är en borgenär?

En borgenär (fordringsägare) är den som lånat ut pengar till en gäldenär (låntagare).

Borgenären kan vara en fysisk eller juridisk person – alltså t.ex. en privatperson, bank, kreditinstitut, eller ett företag eller organisation. Denne har rätt att få tillbaka sin innestående skuld (fordring) enligt överenskommelse.

När borgenären lånar ut pengar ställs det vanligtvis krav på gäldenären för att lånet ska bli beviljat, och dessa krav anges då i ett avtal eller skuldebrev mellan parterna. Är det ett lån så kan det t.ex. handla om vilken ränta och återbetalningstid som gäller, samt eventuell säkerhet för lånet.

Det kan vara bra att känna till att en borgenär kan överlåta skulden någon annan. Detta förutsätter dock att gäldenärens ställning inte försämras genom den här överlåtelsen. Gäldenären får dock inte överlåta skulden till annan part utan godkännande från skuldens borgenär.

I de flesta fall handlar det om pengar när man pratar om borgenär, men det kan även vara att ett företag eller privatperson har sålt en vara eller tjänst och som ännu inte har fått betalt. När det gäller lån av pengar kallas det penninggäldenär, och rör det sig om varor eller tjänster kallas det naturagäldenär.

Jämför räntor på bolån och privatlån
På Compricer kan du jämföra räntor på bolån och privatlån hos upp till 40 st olika banker och långivare med en enda ansökan. Det är helt gratis och man förbinder sig inte till något när man använder Compricers jämförelsetjänst.

Ett konkret exempel

Anna ska köpa sin första bostad och behöver låna pengar. Hon ansöker om ett bolån hos sin bank, och eftersom hon har en god ekonomi med fast anställning beviljas hon lånet. Banken som lånar ut pengarna blir då borgenär, och Anna blir gäldenär.

Borgenär och borgensman är inte samma sak

Det kan vara lätt att blanda ihop dessa begrepp, men de betyder alltså inte samma sak. Borgenär är som sagt den som lånar ut pengarna till gäldenären. Och borgensman är en tredje part som åtar sig att betala tillbaka en skuld om gäldenären inte har möjlighet att göra det. Ett annat ord för borgensman är medlåntagare.

Är gäldenärens betalningsförmåga osäker kan borgenären kräva att det finns en borgensman för lånet. På så vis kan borgenären försäkra sig om att lånet kommer kunna återbetalas.

Borgenär på engelska

Creditor

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.