Vad är en blandfond?

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Den procentuella fördelningen mellan fondens aktiedel och räntedel varierar mellan olika blandfonder, och dessutom kan det variera över tid inom samma fond. Läs därför på vad som gäller för just den eller de blandfonder som du tycker verkar intressanta.

Den här typen av fonder har generellt sett en lägre risk än aktiefonder, men en högre risk än räntefonder. I en blandfond kombinerar du alltså en hög förväntad avkastning och högre risk (aktiedelen) med en lägre förväntad avkastning och lägre risk (räntedelen).

Vilka typer av blandfonder finns det?

Det som vanligtvis kan skilja en hel del mellan olika blandfonder är den procentuella fördelningen bland aktiedelen och räntedelen i fonden.

Men naturligtvis kan det även skilja vilka typer av aktier fonden äger i aktiedelen, och vilka räntebärande värdepapper som fonden äger i räntedelen.

Du bör därför, precis som alltid, läsa på ordentligt vad som gäller för den eller de specifika fonder som du tycker verkar intressanta och väljer att titta lite närmre på.

Ska man bara ha blandfonder i sin portfölj?

När vi som investerare väljer att sätta ihop en portfölj bör man tänka på att sprida sina risker så att man inte är särskilt utsatt om något specifikt inträffar i ett enskilt innehav.

Det som är bra med blandfonder är att de har en form av inbyggd riskspridning i själva fonden, eftersom de ju äger både aktier och räntebärande värdepapper. Detta gör att risken minskar något jämfört med en aktiefond, samtidigt som man får möjlighet till en högre avkastning jämfört med en räntefond.

Du kan därför ha enbart blandfonder i din portfölj om du känner för det, men du kan lika gärna köpa in dig i vanliga aktiefonder och räntefonder, och välja procentuell fördelning själv, och på så vis skapa dig en egen blandfond.

Viktiga saker att tänka på med en blandfond

Det är inte ovanligt att förvaltningsavgiften för en blandfond kan vara orimligt hög i relation till vilken totalavkastning man får och vilken risk man tar (även om avgifterna har pressats ner en del de senaste åren).

Fondutbudet är stort och det finns blandfonder som erbjuder goda möjligheter till bra avkastning, men det finns också de som inte är värda förvaltningsavgiften som man betalar varje år.

När börsen går starkt kommer blandfonder med största sannolikhet inte att gå upp lika mycket och lika snabbt, eftersom de innehåller en räntedel som inte ger så hög avkastning. Men å andra sidan kommer den inte heller att tappa lika mycket i värde när börsen går ner.

Andra typer av fonder

Det finns flera olika typer av fonder, vilket gör att det finns många olika typer av strategier och upplägg att välja mellan (så se till att hitta något som passar dig och din investeringsstil bra).

Lästips om fonder

Vi vill även tipsa om att du kollar in följande artiklar kring fonder:


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.