Vad är en bear market?

En bear market innebär att trenden på marknaden är negativ (aktiemarknaden går ner) och att investerarna är pessimistiska inför framtiden. Aktiekurserna faller och framtiden ser dyster ut.

Man brukar vanligtvis säga att det är en bear market om marknaden har fallit över 20 procent, och gärna utsträckt över en period av minst två månader. Det förekommer att man använder begreppet ”baisse” under en bear market.

Den svenska översättningen på begreppet är kort och gott ”björnmarknad”. Namnet bear eller björn kommer från att björnen slår nedåt, vilket då kan symbolisera en negativ och fallande trend på marknaden.

Björnmarknader kan alltså definieras som en period av fallande priser med omfattande pessimism bland investerarna. Begreppet används ofta när man pratar om aktiemarknaden, men även andra typer av tillgångar (såsom fastigheter, råvaror, eller valutor) kan ha björnmarknader också.

bear market

Vad kännetecknar en bear market?

Det finns ett par saker som är tydliga i en bear market eller björnmarknad.

Björnmarknader kännetecknas av utbredd pessimism, en dyster syn på framtiden, och en skräck för aktiemarknaden. Positiva nyheter tenderar att snabbt glömmas bort, medan negativa nyheter fortsätter att driva aktiekurserna nedåt.

Det finns en svag efterfrågan på aktier, medan tillgången stark. Detta beror på att det är många som vill sälja eftersom priserna ser ut att fortsätta falla. Medan det är få som vill köpa, just eftersom priserna ser ut att falla. Detta resulterar i att aktiekurserna faller.

En bear market sker vanligtvis under tidsperiod när ekonomin är svag eller mattas av från en brinnande högkonjunktur. Det tenderar också att vara en väldigt låg BNP-tillväxt, om den inte är negativ dvs, samtidigt som arbetslösheten i ekonomin ökar, samtidigt som företagen tjänar mindre pengar.

Antalet börsnoteringar (IPO), alltså bolag som vill notera sina aktier på börsen, tenderar att minska och vara på relativt låga nivåer. Det beror på att när vi befinner oss i en bear market brukar bolagen värderas lägre, vilket inte är speciellt gynnsamt för de som börsnoterar ett bolag eftersom de får mindre betalt.

Vad är motsatsen till en bear market?

Motsatsen till bear market är bull market, som alltså används för att beskriva en stigande och positiv marknad.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.