Vad är avkastningskrav?

Avkastningskrav (ibland kallat kalkylränta eller diskonteringsränta) är den lägsta procentuella avkastning som investerare kräver för att äga en aktie, baserat på dess risknivå. Detta används för att hitta investeringar som kan ge en bra avkastning till en rimlig risk.

Investerare använder alltså avkastningskrav för att bestämma var de ska placera sina pengar. Det tar hänsyn till risk, och visar den lägsta avkastning som investeraren bör acceptera för att äga den aktien. En högre risk innebär vanligtvis högre avkastningskrav, och tvärtom. Det är användbart för att kunna värdera och jämföra olika aktier med varandra.

Komponenterna som används för att beräkna avkastningskrav, enligt CAPM-modellen (som vi går igenom längre ner), är riskfri ränta, marknadens riskpremie, företagsspecifik riskpremie, och betavärde. Vill kan man förenkla det en hel del kan man säga att vid en riskfri ränta på 2%, och en marknadsrisk på 5%, så förväntar sig investerarna omkring 7% i avkastning. Sjunker den riskfria räntan går investerarna med på att få en lägre avkastning på aktiemarknaden (allt annat lika).

Det förekommer även att bolagsledningar använder en diskonteringsränta för att bedöma om det är värt att genomföra vissa investeringar och projekt, sett till deras potentiella avkastning och risk.

Hur beräknas avkastningskravet?

Den vanliga beräkningen enligt CAPM (Capital Asset Pricing Model) är följande:

Avkastningskrav = Riskfri ränta + (beta * marknadens riskpremie) + företagsspecifik riskpremie

Men vissa gillar inte den beräkningen, och använder istället något i stil med:

Avkastningskrav = Riskfri ränta + generell riskpremie + företagsspecifik riskpremie

Vilken av dessa du ska använda är helt upp till dig då det är en smaksak.

Genomgång av de olika komponenterna

  • Riskfri ränta – räntan på den 10-åriga svenska statsobligationen
  • Beta – aktiens betavärde
  • Marknadens riskpremie – hur mycket investerna kräver för att investera på börsen
  • Generell riskpremie – historiskt varit mellan 3,5% och 6%
  • Företagsspecifik riskpremie – historiskt varit mellan 0,5% och 4%

Exempel på beräkning

Metod 1

Riskfri ränta: 2%
Beta: 1,2
Marknadens riskpremie: 5%
Företagsspecfik riskpremie: 4%

Avkastningskrav: 2 + (1,2 * 5) + 4 = 12%

Metod 2

Riskfri ränta: 2%
Generell riskpremie: 6%
Företagsspecfik riskpremie: 4%
Avkastningskrav: 2 + 6 + 4 = 12%

Avkastningskrav på engelska

Required Rate of Return (RRR)


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.