Vad är avkastningskrav?

Avkastningskrav (ibland kallat kalkylränta eller diskonteringsränta) är den lägsta procentuella avkastning som investerare kräver för att äga en aktie, baserat på dess risknivå. Detta används för att hitta investeringar som kan ge en bra avkastning till en rimlig risk.

Investerare använder alltså avkastningskrav för att bestämma var de ska placera sina pengar. Det tar hänsyn till risk, och visar den lägsta avkastning som investeraren bör acceptera för att äga den aktien. En högre risk innebär vanligtvis högre avkastningskrav, och tvärtom. Det är användbart för att kunna värdera och jämföra olika aktier med varandra.

Komponenterna som används för att beräkna avkastningskrav, enligt CAPM-modellen (som vi går igenom längre ner), är riskfri ränta, marknadens riskpremie, företagsspecifik riskpremie, och betavärde. Vill kan man förenkla det en hel del kan man säga att vid en riskfri ränta på 2%, och en marknadsrisk på 5%, så förväntar sig investerarna omkring 7% i avkastning. Sjunker den riskfria räntan går investerarna med på att få en lägre avkastning på aktiemarknaden (allt annat lika).

Det förekommer även att bolagsledningar använder en diskonteringsränta för att bedöma om det är värt att genomföra vissa investeringar och projekt, sett till deras potentiella avkastning och risk.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Hur beräknas avkastningskravet?

Den vanliga beräkningen enligt CAPM (Capital Asset Pricing Model) är följande:

Avkastningskrav = Riskfri ränta + (beta * marknadens riskpremie) + företagsspecifik riskpremie

Men vissa gillar inte den beräkningen, och använder istället något i stil med:

Avkastningskrav = Riskfri ränta + generell riskpremie + företagsspecifik riskpremie

Vilken av dessa du ska använda är helt upp till dig då det är en smaksak.

Genomgång av de olika komponenterna

  • Riskfri ränta – räntan på den 10-åriga svenska statsobligationen
  • Beta – aktiens betavärde
  • Marknadens riskpremie – hur mycket investerna kräver för att investera på börsen
  • Generell riskpremie – historiskt varit mellan 3,5% och 6%
  • Företagsspecifik riskpremie – historiskt varit mellan 0,5% och 4%

Exempel på beräkning

Metod 1

Riskfri ränta: 2%
Beta: 1,2
Marknadens riskpremie: 5%
Företagsspecfik riskpremie: 4%

Avkastningskrav: 2 + (1,2 * 5) + 4 = 12%

Metod 2

Riskfri ränta: 2%
Generell riskpremie: 6%
Företagsspecfik riskpremie: 4%
Avkastningskrav: 2 + 6 + 4 = 12%

Avkastningskrav på engelska

Required Rate of Return (RRR)

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.