ROIC-talet (avkastning på investerat kapital)

ROIC-talet visar bolagets avkastning på investerat kapital (return on invested capital).

Nyckeltalet visar kort sagt bolagets förmåga att generera avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget.

Du beräknar ROIC-talet genom att dividera vinst efter skatt minus utdelning med investerat kapital. Investerat kapital är bolagets långfristiga skulder plus eget kapital (från såväl stam- som preferensaktieägarna). ROIC-talet anges alltid i procentform.

Nyckeltalet används för att bedöma om det investerade kapitalet används effektivt nog. Samt huruvida bolaget är bra på att allokera (placera) det kapital bolaget har under kontroll till att göra lönsamma investeringar som ger tillräcklig avkastning.

Investerare vill få en uppfattning om vilken avkastning bolaget bör kunna generera årligen, och då är det här nyckeltalet användbart. Bolagets årliga avkastning på investerat kapital kommer att påverka värdet på aktien vilket kommer att påverka vilken avkastning investeraren får på sin investering i bolaget.

ROIC-talet kan ge ett nödvändigt sammanhang för andra nyckeltal, som exempelvis P/E-talet. Tittar du enbart på P/E-talet kan det indikera att aktien har gått ner för mycket, men nedgången kan bero på att inte längre genererar värde för aktieägarna i samma takt som tidigare (eller inte alls).

Men å andra sidan, bolag som konsekvent genererar hög avkastning på investerat kapital förtjänar förmodligen att handlas till en hög värdering (högt P/E-tal). Värderingen är hög eftersom bolaget levererar värde till aktieägarna, vilket investerarna är beredda att betala mer för och då går aktien upp.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Hur viktigt är ROIC-talet?

Det beror på och varierar vilken typ av bolag det är och vilken bransch de är verksamma inom.

ROIC-talet är särskilt intressant för de branscher som tenderar att göra stora investeringar som kräver mycket kapital (även kallat kapitalintensiva bolag/branscher). Det är vanligtvis bolag verksamma inom olja & gas, tillverkning, telekom, samt stora konsumentbolag.

Nyckeltalet är mindre intressant för de branscher som bara kräver små investeringar för att generera intäkter och försäljning. Det kan exempelvis vara tjänste- och konsultbolag.

ROIC-talet är ett mycket bra nyckeltal för att bedöma om bolaget har några konkurrensfördelar (även kallat vallgrav) och om det isåfall verkar vara en uthållig position. Generellt sett, har bolaget en ROIC över 15 procent i flera år har bolaget troligtvis en vallgrav och därmed konkurrensfördelar.

Hur beräknas ROIC?

Du räknar ut ROIC genom att dividera vinst efter skatt minus utdelning med skulder plus eget kapital (även kallat investerat kapital).

ROIC = (Vinst efter skatt – Utdelning) / (Skulder + Eget kapital)

Investerat kapital definieras som totala mängden långfristiga skulder plus totala mängden eget kapital.

Var hittar jag bolagets vinst efter skatt och utdelning? I resultaträkningen.
Var hittar jag bolagets skulder och eget kapital? I balansräkningen.

Exempel 1:
Vinst efter skatt: 250 kr
Utdelning: 0 kr
Skulder: 400 kr
Eget kapital: 100 kr

ROIC = (250 – 0) / (400 + 100) = 0,5 = 50%
Bolagets avkastning på investerat kapital är 50 procent.

Exempel 2:
Vinst efter skatt: 570 kr
Utdelning: 100 kr
Skulder: 650 kr
Eget kapital: 100 kr

ROIC = (570 – 100) / (650 + 100) = 0,62 = 62%
Bolagets avkastning på investerat kapital är 62 procent.

Vad är en bra nivå på ROIC-talet?

Bolagets ROIC bör vara så hög som möjligt, generellt sett, eftersom det innebär att bolaget är effektivt och investerar på rätt sätt för att öka intäkter och vinst.

Vilken nivå som faktiskt är bra skiljer sig dock mellan olika branscher eftersom olika branscher har olika förutsättningar och kräver olika mycket kapital. Det är därför svårt att säga någon exakt siffra som anses bra oavsett bransch.

Har ett bolag en ROIC på exempelvis 15 procent, vilket innebär att det genereras 15 öre i vinst för varje krona som investeras i bolaget, så kan det vara både bra och dåligt. Allt beror på vilken bransch bolaget är verksamt inom.

Du måste kort sagt sätta bolagets avkastning på investerat kapital i relation till hur det ser ut bland de andra bolagen i samma bransch för att kunna få en uppfattning om det är en bra nivå eller inte.

Men ju lägre ROIC, desto långsammare tillväxt. Och desto högre är risken att tillväxten stannar av eller till och med blir negativ.

Vi rekommenderar att du tittar på hur bolagets ROIC har sett ut historiskt. Har det varit stabilt (och gärna ökande) eller har avkastningen varierat mycket mellan olika år? Verkar nuvarande nivå vara hållbar utifrån ett historiskt perspektiv?

Det ultimata bolaget vore ett som kunde tillsätta oändligt med kapital till en otroligt hög avkastning. Men verkligheten ser inte ut så, och faktum är att de många bolag är tvärtom. De använder stora mängder kapital till en dålig ROIC, och dessa är ofta inte värda att äga alls.

ROIC-talet och WACC

Det är även bra om du känner till vad bolaget har för WACC (viktad kapitalkostnad) för att få en bra uppfattning om bolaget presterar bra eller inte.

Är bolagets WACC högre än deras ROIC så innebär det att bolaget förlorar pengar för varje krona som investeras. Detta är naturligtvis ett allvarligt problem och knappast önskvärt. Bolaget behöver med andra ord ha en ROIC som är högre än deras WACC för att skapa aktieägarvärde.

Redovisas intäkter och kostnader rätt?

ROIC-talet är mest användbart när det används för att beräkna avkastningen från den huvudsakliga verksamheten i bolaget, och inte när en massa engångshändelser inkluderas.

Vi uppmanar dig därför att vara uppmärksam på hur bolaget redovisar sina intäkter och kostnader, och om det verkligen bokförs på rätt sätt i resultaträkningen.

Det är viktigt att bolagets vinst är rättvisande, eftersom resultatet påverkar bolagets ROIC (såväl positivt som negativt). Försök därför att justera bort eventuella större engångsposter (både engångsintäkter och engångskostnader). Ibland redovisas intäkter och/eller kostnader som engångshändelser när de i själva verket inte är det.

Du rekommenderas därför att exkludera engångsintäkter (t.ex. försäljning av tillgångar) och engångskostnader (t.ex. speciella investeringar, avknoppningar, uppköp) så att bolagets vinst blir rättvisande och därmed också ger en rättvisande bild av bolagets avkastning på investerat kapital.

Det är kort sagt sådant som återkommer och som är bolagets huvudsakliga inkomstkälla som ska användas, och inte exempelvis försäljning av maskiner, inventarier, eller fastigheter. De tillhör inte bolagets huvudsakliga verksamhet och bör därför inte inkluderas.

Fundera lite på vad bolaget faktiskt gör och vad som kan anses vara relaterat den till huvudsakliga verksamheten som bolaget bedriver.

Avkastning på investerat kapital på engelska

Return on Invested Capital (ROIC)

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.