Vad är återköp av aktier?

Återköp av aktier innebär att bolaget köper sina egna aktier via börsen, precis som om du eller någon annan investerare skulle köpa aktier i bolaget. Bolaget väljer sedan vanligtvis att makulera de köpta aktierna.

När bolaget makulerar aktierna minskar den totala mängden aktier i bolaget. Bolaget behöver inte makulera aktierna (det är dock det absolut vanligaste), utan de kan förvaras inom bolaget och användas för framtida bruk (t.ex. vid ett förvärv av ett annat bolag).

Återköp av aktier är alltså en form av utdelning för dig som aktieägare. Det är ett sätt att återföra kapital till ägarna, och på lång sikt har det även visat sig vara gynnsamt för aktiekursen. Återköp kan vara både ett alternativ och komplement till en vanlig utdelning.

De befintliga aktieägarna behöver inte sälja deras aktier när bolaget meddelar att de ska återköpa aktier. Bolaget köper aktierna direkt över börsen av de som är villiga att sälja, och aktieägarna behöver alltså inte göra något alls för att återköpet ska gå igenom.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Hur påverkas bolagets värde av återköp?

När bolaget återköper aktier använder de antingen kassan eller lån, vilket innebär att de minskar sina tillgångar med motsvarande belopp. Bolagets värde är därmed inte detsamma efter genomfört återköp, utan snarare lägre eftersom de har återfört kapital till aktieägarna (de flyttar pengar från bolagets ficka till ägarnas ficka).

Väljer bolaget att makulera de återköpta aktierna är det alltså färre aktier som ska dela på bolagets något lägre tillgångar. Det bör i teorin leda till att aktiekursen varken stiger eller sjunker som en effekt av återköpet.

Men om bolaget inte makulerar aktierna de precis återköpt innebär det att aktierna (som fortfarande är lika många) ska dela på lägre tillgångar, vilket bör leda till att aktiekursen sjunker.

Är det därför så att aktiekursen stiger efter ett återköp beror det i huvudsak på psykologi, allt annat lika.

Varför genomföra ett återköp?

En av anledningarna till varför bolag genomför återköp av aktier är för att bolaget vill optimera sin kapitalstruktur. Det kan handla om att bolaget har för mycket kapital (ja, det är möjligt att ha för mycket). Bolaget har egentligen inget att vinna på att ha alldeles för mycket kapital i bolaget om det inte används, och då kan det lika gärna återföras till aktieägarna (t.ex. via återköp eller en vanlig utdelning).

Skatteregler kan göra det aktuellt att göra aktieåterköp istället för en vanlig utdelning. Det kan handla om vad som är mest gynnsamt för såväl bolaget som aktieägarna. Många bolag väljer dock att kombinera aktieåterköp med vanliga utdelningar för att återföra extra mycket kapital till aktieägarna.

Det är dessutom mycket lättare för ett bolag att justera mängden aktier som ska återköpas utan några större reaktioner från marknadens aktörer. Detta till skillnad från när bolag väljer att sänka en vanlig utdelning, vilket oftast tolkas negativt av marknaden.

Återköp av aktier – Exempel

Skogsbolaget AB går med vinst och väljer att återköpa hälften av bolagets aktier.

Innan återköp

  • Antal aktier: 200 st
  • Pris per aktie: 100 kr
  • Vinst per aktie: 10 kr
  • Bolagets värde: 20 000 kr (200 * 100)

Efter återköp

  • Antal aktier: 100 st
  • Pris per aktie: 200 kr
  • Vinst per aktie: 20 kr
  • Bolagets värde: 20 000 kr (100 * 200)

Kommentar

Exemplet ovan är något förenklat och i verkligheten finns det andra faktorer som också kan påverka aktiekursen efter återköp av aktier som vi ju gick igenom tidigare.

Men aktierna som finns kvar i bolaget dubbleras i pris eftersom det är hälften så många kvar. Och dessa ska fortfarande dela på bolagets vinst (som ju inte påverkas av att aktierna blir färre) och företagsvärde (som minskar på grund av att tillgångarna minskar).

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.