Earnings yield (EY)

Vad är earnings yield (EY)?

Earnings Yield (EY) är ett värderingsmått som används för att hitta lågt värderade företag i förhållande till deras rörelseresultat. Det kan översättas som resultatavkastning och kallas ibland för inverterat P/E-tal …

Läs artikel

Regeln om 115

Vad är regeln om 115?

Regeln om 115 används för att beräkna hur lång tid det tar att tredubbla sitt kapital, givet olika antaganden om årlig avkastning och tid. Den kan ibland även benämnas som …

Läs artikel

Regeln om 72

Vad är regeln om 72?

Regeln om 72 är ett mycket enkelt sätt att beräkna hur lång tid det tar att fördubbla sitt kapital, och vilken avkastning som krävs för detta (genom ränta-på-ränta). Detta kan …

Läs artikel

EV/S - EV/SALES

Vad är EV/S?

EV/S är ett nyckeltal som används för att visa hur företagets försäljning värderas av marknaden. Vi skulle kort sagt kunna säga att det ger oss information kring hur mycket det …

Läs artikel

Eget kapital

Vad är eget kapital?

Eget kapital är enkelt förklarat det belopp som aktieägarna har investerat i företaget, och det utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder i balansräkningen. Detta kapital betraktas som företagets egna pengar, …

Läs artikel

Amortering

Vad är amortering?

Amortering innebär att man återbetalar ett lån. I de flesta fall återbetalas skulden månadsvis, men det förekommer även amortering kvartals- och årsvis. När låntagaren amorterar innebär det kort sagt att …

Läs artikel