Sharpekvot

Vad är sharpekvot?

Sharpekvot är ett mått på riskjusterad avkastning, och används för att jämföra portföljer (eller fonder) med varandra. Riskjusterad avkastning innebär att man tittar på hur hög avkastningen är i förhållande …

Läs artikelVad är sharpekvot?

PS-tal

Vad är P/S-tal?

Nyckeltalet P/S-tal visar hur bolagets försäljning (intäkter/omsättning) värderas av marknaden. Förkortningen P/S står för Price/Sales – alltså Pris/Försäljning på svenska – och det är helt enkelt aktiekursen (price) dividerat med …

Läs artikelVad är P/S-tal?