Konjunktur

Vad är konjunktur?

Konjunktur är det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. När ekonomin går bra är det högkonjunktur (goda tider), och när ekonomin går dåligt är det lågkonjunktur (dåliga tider). Konjunktur är …

Läs artikel

ETF

Vad är en ETF?

En ETF är en börshandlad fond (Exchange Traded Fund) som handlas direkt över börsen, precis som vanliga aktier. Börshandlade fonder har revolutionerat sättet att spara och investera på. De används …

Läs artikel

Flash crash

Vad är en flash crash?

En flash crash är en mycket snabb, djup, och volatil nedgång i priset på en tillgång (t.ex. aktie) eller marknad (t.ex. Stockholmsbörsen) inom en extremt kort tidsperiod (minuter/sekunder), följt av …

Läs artikel

Baisse

Vad betyder baisse?

Baisse är ett generellt begrepp som används för att beskriva kraftigt fallande börskurser under hög omsättning. Nedgången sker vanligtvis under kortare tidsperioder, t.ex. under en eller ett par dagar. Men …

Läs artikel

Hausse

Vad betyder hausse?

Hausse är ett generellt begrepp som används för att beskriva kraftigt stigande börskurser under hög omsättning. Uppgången sker vanligtvis under kortare tidsperioder, t.ex. under en eller ett par dagar. Men …

Läs artikel

Sharpekvot

Vad är sharpekvot?

Sharpekvot är ett mått på riskjusterad avkastning, och används för att jämföra portföljer (eller fonder) med varandra. Riskjusterad avkastning innebär att man tittar på hur hög avkastningen är i förhållande …

Läs artikel

Utdelning

Vad är utdelning?

En utdelning är en utbetalning av likvida medel till aktieägarna i ett aktiebolag. Det är kort sagt en årlig utbetalning av bolagets vinst som tillfaller ägarna (förutsatt att bolaget har …

Läs artikel

PE-tal

Vad är P/E-tal?

Nyckeltalet P/E-tal visar hur bolagets vinst värderas av marknaden, och är ett av de vanligaste och mest använda nyckeltalen. Förkortningen P/E står för Price/Earnings – alltså Pris/Vinst på svenska – …

Läs artikel

PB-tal

Vad är P/B-tal?

Nyckeltalet P/B-tal visar hur bolagets eget kapital (det bokförda värdet) värderas av marknaden. Förkortningen P/B står för Price/Book – eller Pris/Eget kapital på svenska – och det är helt enkelt …

Läs artikel