Bytesbalans

Vad betyder bytesbalans?

Bytesbalans är ett mått som visar skillnad mellan hur mycket som produceras och hur mycket som förbrukas i ett land. En positiv bytesbalans (överskott) innebär landet producerar mer än vad …

Läs artikel

Tjänstebalans

Vad betyder tjänstebalans?

Tjänstebalans är nettot av landets export och import av tjänster. Det är kort sagt en sammanställning som visar förhållandet mellan exporten och importen. Tjänstebalans beräknas som värdet på landets export …

Läs artikel

Handelsbalans

Vad betyder handelsbalans?

Handelsbalans är nettot av landets export och import av varor. Det är helt enkelt en sammanställning som visar förhållandet mellan exporten och importen. Handelsbalansen beräknas som värdet på landets export …

Läs artikel

Tillgångsslag

Vad är tillgångsslag?

Tillgångsslag är en indelning av finansiella instrument och värdepapper som baseras på deras finansiella struktur och egenskaper. Detta kan även kallas för tillgångsklass, eller asset class på engelska, och begreppet …

Läs artikel

Exponering

Vad betyder exponering?

Exponering syftar på marknadsvärdet för en specifik investering, vilket kort sagt är det som investeraren kan förlora på den investeringen. Detta kan uttryckas både som en summa och som en …

Läs artikel

Intradag

Vad är intradag?

Begreppet intradag betyder ”inom samma dag”, och syftar vanligtvis på daytrading eller handel med aktier (eller andra värdepapper) som sker under en och samma dag. Det förekommer därför att daytrading …

Läs artikel

Merkantilism

Vad är merkantilism?

Merkantilism var en ekonomisk teori som bestod av flera olika ekonomiska idéer med den gemensamma uppfattningen att välstånd bygger på ackumulation av ekonomiska tillgångar. Det var den ledande ekonomiska teorin …

Läs artikel

Fear and greed index

Vad är fear and greed index?

Fear and greed index är ett verktyg som används för att mäta marknadssentimentet. Det ger oss helt enkelt en snabb översikt om investerarna generellt sett är optimistiska, neutrala, eller pessimistiska …

Läs artikel

Dark pools

Vad är dark pools?

Dark pools är olika privata nätverk där institutionella investerare (t.ex. fond- eller pensionsbolag) kan handla med stora aktievolymer. Detta är nätverk som inte är tillgängliga för den allmänna marknaden, och …

Läs artikel

Contrarian

Vad betyder contrarian?

En investerare som är contrarian innebär att denne är motvalls – dvs. går emot strömmen, inte tänker och agerar som alla andra på marknaden, och i många fall tar en …

Läs artikel