Modern portföljteori

Vad är modern portföljteori?

Modern portföljteori (MPT) är en metod för att skapa portföljer beståendes av aktier och andra tillgångar som tillsammans har minimal investeringsrisk. Även om det finns aktier med högre risk i …

Läs artikel

Nationalekonomi

Vad är nationalekonomi?

Nationalekonomi är det samhällsvetenskapliga ämnet som analyserar och undersöker hur vi fördelar nationens ekonomi, dvs de resurser som finns i landet. Enkelt sagt handlar det om de tillgångar vi har …

Läs artikel

Mikroekonomi

Vad är mikroekonomi?

Mikroekonomi syftar på den lilla ekonomin. Begreppet mikro är det grekiska uttrycket för det lilla, så inom detta ekonomiska område handlar det om konsumenter och företag och hur dessa interagerar …

Läs artikel

Makroekonomi

Vad är makroekonomi?

Makroekonomi syftar på den stora ekonomin. Begreppet makro är det grekiska uttrycket för stor skala, så inom detta ekonomiska område går vi inte in och ser på enskilda aktörer och …

Läs artikel

Diversifiering

Vad innebär diversifiering?

Diversifiering innebär riskspridning och syftar på att äga flera olika investeringar. Riskspridningen kan dels ske genom att t.ex. äga aktier i flera företag, men även genom att investera i olika …

Läs artikel

Löpande transfereringar

Vad är löpande transfereringar?

Löpande transfereringar innebär i korthet att omfördela inkomst. Det kan vara i form av exempelvis skatter, bidrag, sociala förmåner, avgifter till EU, samt bistånd som ett land antingen får eller …

Läs artikel

Faktorinkomster

Vad är faktorinkomster?

Faktorinkomster är ett mått på avkastning på kapital, löner, och andra typer av avkastning och inkomster. Begreppet består av förledet ”faktor” vilket syftar på produktionsfaktorerna som är ett begrepp inom …

Läs artikel