Vad är apportegendom?

Apportegendom är en tillgång som tillförs i samband med att ett nytt aktiebolag (AB) bildas.

Det kan vara en materiell tillgång (t.ex. maskiner, fastigheter, varulager) eller en immateriell tillgång (t.ex. patent eller varumärkesrättigheter).

När ett nytt aktiebolag bildas krävs det ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Det vanligaste är att det består av enbart likvida medel som sätts in på företagets bankkonto. Men företaget kan även tillföras en apportegendom för motsvarande summa.

Det måste vara en relevant tillgång

Företaget kan enbart använda relevanta tillgångar som apportegendom. Med relevanta menas att företaget ska ha någon nytta av den. Det går därmed inte att ta med vad som helst som tillgång vid skapandet av ett aktiebolag.

Ska du starta ett café kan exempelvis en dyr kaffemaskin användas som apportegendom. Den behövs för att du ska kunna brygga kaffe och bedriva din verksamhet.

Apportegendomen behöver som sagt vara till nytta för företaget och vara relevant sett till den verksamhet företaget ska bedriva.

Apportegendom måste värderas

För att en apportegendom ska godkännas som aktiekapital krävs det en värdering och ett undertecknat yttrande från en auktoriserad revisor.

Värdering av tillgångar är inte alltid det lättaste, iallafall inte när det gäller immateriella tillgångar. Det kan vara svårt att veta exakt vad ett patent bör värderas till.

Men för materiella tillgångar är det marknadspriset som gäller, dvs summan du skulle få om du sålde tillgången på marknaden idag.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.