Vad är en ankarinvesterare?

En ankarinvesterare är vanligtvis en stor investerare, t.ex. ett riskkapitalbolag eller en fond, som köper en stor andel av ett bolag som ska börsnoteras (t.ex. på Stockholmsbörsen). Ibland tecknar ankarinvesterare aktier till samma pris som allmänheten (ett bra tecken), och ibland kan de få en liten rabatt för att bolaget ska locka in dem som investerare.

När ett bolag börsnoteras så är det möjligt för allmänheten att köpa och sälja aktier i det bolaget. Detta är något som sker då och då och vanligtvis ökar mängden börsnoteringar när det råder goda tider i ekonomin och på börsen. Anledningen till det är att man då kan värdera bolaget högre och därmed kan ägarna tjäna mer pengar. Men det innebär också att det finns gott om kapital på marknaden. Och det är positivt om man behöver göra en nyemission för att ta in mer kapital längre fram.

Är det viktigt med en ankarinvesterare?

Det kan vara en bra idé att hålla utkik efter ankarinvesterare om man letar efter börsintroduktioner att eventuellt investera i. Anledningen är att dessa investerare har gjort noggranna analyser, och har de har därmed en bra koll på bolaget.

En ankarinvesterare är kort sagt ett gott tecken på att det kan vara en bra investering. Det kan ge en fingervisning om att det eventuellt kan vara smart att köpa det bolaget. Men det är däremot ingen garanti för att det ska bli en bra investering. Ankarinvesterare kan också ha fel, göra dåliga investeringar, och få en låg/negativ avkastning – precis som alla andra.

Oavsett om det är ankarinvesterare med eller inte bör du därmed göra en ordentlig fundamental analys. Se till att du följer din investeringsstrategi och tar kloka och rationella investeringsbeslut.

Ankarinvesterare på engelska

Cornerstone investor


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.