3 grundregler för ett framgångsrikt aktiesparande

Majoriteten av världens mest framgångsrika investerare blev inte framgångsrika över en natt, utan det är något som har tagit tid och krävt mycket tålamod och mycket lärande.

Vill du också bli framgångsrik krävs det att du följer ett par grundregler när du börjar investera i aktier.

Vi har valt att hålla detta på en grundläggande nivå, och vi har därför enbart tagit med de tre grundregler som vi anser är just grundregler och sätter grunden för ett framgångsrikt aktiesparande.

Det finns egentligen hur många ”grundregler” som helst, lite beroende på vem man frågar, men om man ska ta det mest grundläggande så är det de tre som du hittar här nedanför.

Grundregel 1: Ha mål med ditt aktiesparande

Målet med dina investeringar är viktigt att fastställa eftersom det sätter tonen för hur du investerar.

Du bör ha en tydlig målbild när det gäller ditt sparande och dina investeringar, och en uppfattning om vad det är du vill uppnå. När du har mål kommer du dessutom att kämpa mer för att nå dem.

Men det är viktigt att du sätter realistiska mål som är anpassade efter dina förutsättningar.

När du ska bestämma dina mål bör du ta hänsyn till saker så som:

  • Vilken avkastning förväntar jag mig?
  • Vilken risk är jag villig att ta?
  • Hur mycket pengar kan jag sätta undan för att investera i aktier med?
  • När ska pengarna användas?

Svaren på dessa frågor kommer hjälpa dig att bestämma dina mål, men de kommer även att påverka hur du bör investera dina pengar.

Grundregel 2: Investera långsiktigt och regelbundet

De investerare som har blivit riktigt framgångsrika genom att investera i aktier har blivit det genom att tänka långsiktigt och inse att det tar tid för att uppnå de riktigt bra resultaten.

Investeringar tar tid, och det är viktigt att vi inte har för bråttom.

Försöker du bli rik snabbt kommer du snarare få motsatsen: du blir fattig snabbt. Detta beror på att du tar onödigt höga risker och förväntar dig framgång över en natt.

Du måste vara beredd att investera med en tidshorisont på åtminstone 3-5 år, men gärna längre än så.

Vi uppmanar dig dessutom att sprida ut dina investeringar över tiden, så att du alltså köper aktier vid olika tillfällen och inte enbart vid ett eller ett fåtal tillfällen nära inpå varandra.

Grundregel 3: Sprid riskerna

Du måste sprida dina risker som investerare, och det är sällan en god idé att gå all-in i ett eller ett fåtal investeringar eftersom det ökar risken.

Med ökad risk finns visserligen möjlighet till högre avkastning, men det innebär också att risken är högre att du förlorar de pengar som du väljer att investera.

Vi rekommenderar att du investerar i åtminstone 10-15 olika aktier inom ett par olika branscher för att få en god riskspridning i din portfölj. Detta gör att du inte påverkas lika mycket om ett specifikt bolag går riktigt dåligt.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.